UDL als learning community

Terugblik | Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho | 10 september 2020

Kick-offbijeenkomst landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid mbo/ho

Online meeting

Beleidsscan voor inclusief en toegankelijk mbo

Studeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet alleen ‘banden plakken’ maar vooral ‘punaises wegnemen’!

Foto harriet rempe

Week van de loopbaan | inclusieve overstap naar de arbeidsmarkt

Week van de loopbaan

Coronaproof onderwijs | duurzaam studeren met een ondersteuningsvraag

Win jij de ECIO Frank Award 2020?

Student+ verkiezing 2019

ECIO brengt in praktijk wat de minister graag wil met het nationaal actieplan diversiteit en inclusie

Rowing Blind | sportieve ervaring voor visueel beperkten

blinden in een roeiboot

Factsheet voor (hulp)vragen | onderwijsprofessional

062 ecio 2020 infographic informatievoorziening onderwijsprofessional

Infographic voor (hulp)vragen | student

Artikel | Mantelzorg en het studentsucces

Mantelzorg en het studentsucces

Studieproces in kaart voor studenten

Studieproces in kaart met student journey | Hogeschool Utrecht

Studieproces in kaart | wat kan jij doen?

man met koptelefoon achter laptop

Discussieleidraad | ‘Wat heb je (nodig) om succesvol te studeren?’- het sociale model versus het medische model

Studenten

Universal Design for Learning | Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt

Medezeggenschap: wat kun je als student doen voor meer inclusief onderwijs?

Medezeggenschap

Studeren met een autismespectrumstoornis (ASS)

Dialoogsessie | input voor strategische speerpunten 2040 reuma in werk en onderwijs

Online meeting

Bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

Studentenwelzijn

Hoe beperken we voor studenten zoveel mogelijk de nadelige effecten van de coronamaatregelen?

impact_coronavirus_hoger_onderwijs_handreikingOCW

Wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid overheid

Europesecommissie (1)

Een opleiding met Wajong: financiële veranderingen per 1 september 2020

Wajong

Beleidsscan helpt Graafschap met volgende stap naar inclusief onderwijs

Jongeren met een hoger opleidingsniveau lijken kwetsbaarder voor stress en prestatiedruk | onderzoek UNICEF

Onderzoek unicef

Sluit je aan bij het netwerk Digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Webinar Omgaan met psychische kwetsbaarheid studenten – lessons learned: project Koplopers

vrouw achter laptop tijdens online meeting

Artikel | Toegankelijk toetsen en examineren – Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken!

Students 2817247 960 720 (1)

Terugblik | Webinar digitale toegankelijkheid in het ho | 25 juni 2020

Student 4

Congres Suïcidepreventie: ‘van goedbedoelend naar professioneel’

Congres suicidepreventie

Advies Onderwijsraad | Inclusiever onderwijs voor studenten met een beperking

Inclusiever onderwijs

Brief aan Tweede Kamer | Trek lessen uit de crisis voor ho-studenten met een beperking!

Moodboard activiteit voor jongeren met een functiebeperking: ‘Mijn Toekomstbeeld’

man achter laptop

Terugblik bijeenkomst Werkgroep VN-verdrag | 4 juni 2020

Handleiding | Studeren met psychische klachten

053 ecio handleiding studeren met psychische klachten (elke)

Brochure | Gaan studeren met een functiebeperking

studentenfolder gaan studeren

Folder | Transgender in het onderwijs

Folder-Transgender in het onderwijs-TNN

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

Brief aan Tweede Kamer | Behoud online onderwijs op mbo!

Goede voorlichting en digitale toegankelijkheid hard nodig voor studenten met een functiebeperking, juist nu!

afbeelding bij bericht over Nationale studenten enquête wo studeren met functiebeperking

Factsheet | Financieel slim studeren

Oproep aan gemeenten | inzet individuele studietoeslag voor kwetsbare studenten

Studenten2

Buddyprogramma met individuele begeleiding van studenten met een functiebeperking

Richard horenberg1

Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen!

Realisteren Academy

Through the looking glass | terugkijken 10 webinars over inclusief onderwijs in het ho en mbo

Student

Terugblik | webinar Op afstand onderwijs geven en examineren van studenten met een ondersteuningsvraag – 26 mei 2020

Webinar (2)

Handreiking | Inclusieve webinars

Inclusieve webinars ecio versie

Subsidie beschikbaar voor inhaalslag onderwijsachterstand

Subsidie ondersteuning

Mbo-studenten met een beperking minder positief dan andere jaren

Kompas Studentenwelzijn | voor een gedeeld beeld en gezamenlijke taal

Kompas studentenwelzijn 768

Studeren en mantelzorgtaken: dilemma bij het maken van keuzes

Samen online uit – samen thuis!

man achter laptop

Week van de jonge mantelzorger 1 t/m 7 juni 2020

Welke invloed heeft mantelzorgtaken op succesvol studeren?

Student08

Handreiking | Toolkit voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

Onderzoek

De kracht van ADHD | animatiefilm

Adhd

Professionaliseringsworkshop voor betere begeleiding van studenten met een beperking

Jelle meuwissen1

Studerende mantelzorger over de impact van zorgtaken tijdens de coronacrisis

Student mz

Terugblik | kennisdelingssessie Online signaleren en begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag – 12 mei 2020

Webinar (2)

Geef je feedback op interactieve benchmarktool voor het verbeteren van genderinclusiviteit

Terugblik bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Corona

Webinar digitale toegankelijkheid in het ho

Student 4

Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren extra belemmeringen door coronacrisis

Studeren met autisme en ADD heeft meer impact dan je denkt

Ervaringsverhaal petra over autisme en add

Spastisch en onderwijs | ervaringen en belemmeringen van Job

Spastisch en onderwijs

Ondersteuning van studenten met een beperking voor sprong naar arbeidsmarkt

Factsheet | Ondertitelen van lesmaterialen

Ondertiteling lesmateriaal

Webinar | Op afstand onderwijs geven en examineren voor studenten met een ondersteuningsvraag

Mbotoegankelijk: alle informatie op één plek voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag

Afbeelding homepage website mbotoegankelijk

Terugblik | Webinars ‘Anders’ toetsen en examineren: toegankelijk en flexibel

Webinar anders toetsen en examineren

Opinie | Maak het afstandsonderwijs ook inclusief

Opinieartikel2

Opinie | Coronacrisis biedt kansen voor de toegankelijkheid van het onderwijs

Opinieartikel

Beleidsscan | studeren met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs

Beleidsscan HO

Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Zijn studerende jonge mantelzorgers kwetsbaarder tijdens coronacrisis?

Meer aandacht voor studerende jonge mantelzorgers

Artikel | Hoe toegankelijk zijn videoconferentietools?

Overzicht van toegankelijkheid videoconferentietools

NVA autismeweek 2020 | prikkels!

Student 3

Houd studenten met een beperking in het oog, juíst tijdens deze crisis

Online leercommunity voor toegankelijk en Inclusief Hoger Onderwijs – IHO

Meld je aan voor de online leercommunity inclusief hoger onderwijs

Regiobijeenkomsten: Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

Afstandsonderwijs: navigeren op nieuwe zeeën

Reddingsboei tips voor inclusief onderwijs

Handreiking | bijdragen aan een succesvolle doorstroom van v(s)o naar mbo voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Publicatie overgang v(s)o naar mbo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Artikel | Inclusief onderwijs: als onderwijssectoren leren van elkaar

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

Kick-off Realisten Academie 2.0!

Realistenacademie

Hoe gaan we om met de toenemende diversiteit in een omgeving met beperkte middelen? Een Keniaans antwoord.

Kenya2 1

Terugblik Startconferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’

Terugblik startconferentie platform naar inclusiever onderwijs

Terugblik | Werktafel ‘Samen kansen creëren voor versnelde inclusie’ 20 februari 2020

Bijeenkomst samen kansen creeren 20 02 2020v

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Werk

Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

Vernieuwing Nationale Studenten Enquête | ook jouw mening telt!

1 input voor vernieuwing nationale studenten enquête doe mee

Hoe werk je naar toegankelijke toetsen in het hoger onderwijs

Studenten

Gratis training: Leer in 1 uur hoe jij zelfmoord in jouw omgeving kan voorkomen

Online training van 113 zelfmoordpreventie

Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?

Studenten

Inspiratiedag studentenwelzijn

Symposium duurzame arbeidsparticipatie

Bijeenkomst over het dichten van de gap tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag

Begeleiding bij dyscalculie

Begeleiding bij autisme

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Handreiking kwaliteitsborging voor visitatiecommissies

Handreiking kwaliteitsborging voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap

Handreiking met tips voor docenten

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren, 4 februari 2020

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Verslag landelijk netwerk studentenwelzijn

Landelijk netwerk studentenwelzijn

Ontmoet werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Hands

Het verschil tussen zomermaanden en schoolleven

Quickscan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Windesheim tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Ondertekening VN-verdrag Windesheim

Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+! DOORLOPEND

Voortgangsrapportage 2019 Programma Onbeperkt Meedoen!

Voortgangsrapportage onbeperkt meedoen 2019

Verslag bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Expertiselab jonge mantelzorgers

Meld je aan voor de internationale conferentie van AHEAD!

Open huis ECIO, 2 december 2019

Open huis

Schaduwrapport Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland

Vn verdrag

Studentenwelzijn meer als rode draad door het curriculum

Student

Dit zijn de winnaars van de ECIO Frank Awards 2019!

Student+ verkiezing 2019

Transgender_ en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie

Tnn

ECIO Frank Award: de nominaties 2019 zijn bekend!

Zwaan kleef aan!

Web vn verdrag

Studentenwelzijnfonds

Studentenwelzijnfonds (1)

Studentenorganisatie luidt noodklok over studentenstress

Studenten

Open Huis ECIO, 2 december 2019

Realisten Academie gaat door! Help jij ons Realisten vinden?

Realisten foto

Contactpersonen onderwijsinstellingen bij studeren met een functiebeperking

Studenten

De ECIO Frank Award: de nominaties volgen!

Ecio frank award 2019 (1)

‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar

Handen

ECIO trekt aan de bel: stevigere en integrale aanpak nodig voor studenten met extra ondersteuningsvraag

Terugblik Regiobijeenkomsten ‘Borgen kwaliteit studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn’

Regiobijeenkomst

NHL Stenden en Hogeschool Utrecht over de intentieverklaring VN-verdrag

Web vn verdrag

Erasmus Universiteit tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Erasmus universiteit rotterdam

Werk productiever door minder energie goed te benutten

Update FNO’s nieuwe programma van en voor jongeren met een chronische aandoening

Werk

Staatssecretaris pleit voor 113-telefoonnummer

113 zelfmoordpreventie

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Kaart voor begeleiding bij dyslexie

Netwerkbijeenkomst v(s)o-hbo 26 september 2019

Partime stage lopen met een functiebeperking

Studenten

Kamerbrief over profileringsfonds hoger onderwijs

Re-integratie: hoe verder? Na een revalidatietraject weer het studentenleven op te pakken.

Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo

Netwerk

Studiedag Samen op verkenning: kennis en handvatten t.b.v. studentenwelzijn

Studietoeslag voor student met medische beperking wordt overal € 300 per maand

Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

Recht op aanpassingen

Verslag Landelijk Netwerk Studentenwelzijn 20 juni 2019

Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar 2019

Lies Korevaar Lector van het jaar 2019

Tweede Kamer neemt maatregelen om studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken

Artikel | Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

Recht op aanpassingen

Jaarrapport 2018 Studeren met een functiebeperking

Jaarrapport 2018

Studie en mantelzorg is uitdaging voor student én voor de instelling

Volwassenonderwijs ecbo digitalevaardigheden

Behoefte aan een onafhankelijk expertisepunt studeren met een ondersteuningsvraag mbo

Eciofoto

Artikel | Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Hogeschool Windesheim Zwolle steekt extra geld in betere begeleiding studenten

Film laat zien hoe dat werkt in je hoofd: autisme

Artikel in blad HO management over flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs

Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

ECIO brieft leden Tweede Kamer over aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Ambach beroep ecbo (2)

Motie één aanspreekpunt voor zorgvragen aangenomen

Stilstaan om verder te komen: hoe om te gaan met plotselinge onverwachte studievertraging

Onderzoek: groot aandeel lenende studenten ervaart prestatiedruk en psychische klachten door leenstelsel

Solliciteren met ASS

Aandacht voor studentenwelzijn!

Foto netwerk studentenwelzijn 10012019 kln (3)

Studievertraging: zo erg is het helemaal niet

Checklist Informatievoorziening Studeren met een ondersteuningsvraag

Duurzaam naar werk

Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt

H.K.H. Prinses Laurentien pleit voor inclusief hoger onderwijs op congres ECIO

Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering

Handreiking | doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Handreiking doorstroom

Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking

Begeleiding bij AD(H)D

Aanscherpen gedachten binnen Hanzehogeschool door uitvoer beleidsscan

VN-Proof Onderwijs – Wat moet je als student weten?

https://www.ecio.nl/publicaties/vn-proof-onderwijs-wat-moet-je-als-student-weten/

VN-Proof onderwijs – Wat moet je weten als onderwijsinstelling?

Bijeenkomst over het dichten van de gap tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag

10 voor passend onderwijs

Studieproces in kaart voor professionals

Goed voor studenten zorgen = kennis borgen