Artikel | Hoe toegankelijk zijn videoconferentietools?

Webinar | Anders toetsen en examineren: toegankelijk & flexibel

Webinar Anders toetsen en examineren: toegankelijk & flexibel

NVA autismeweek 2020 | prikkels!

Houd studenten met een beperking in het oog, juíst tijdens deze crisis

Online leercommunity voor toegankelijk en Inclusief Hoger Onderwijs – IHO

Regiobijeenkomsten: Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Afstandsonderwijs: navigeren op nieuwe zeeën

Handreiking | Bijdragen aan een succesvolle overgang van v(s)o naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Hoe beperken we voor studenten zoveel mogelijk de nadelige effecten van de coronamaatregelen?

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Artikel | Inclusief onderwijs: als onderwijssectoren leren van elkaar

Kick-off Realisten Academie 2.0!

How to deal with increasing levels of diversity in a resource constrained environment? A Kenyan answer.

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag

Terugblik Startconferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’

Terugblik | Werktafel ‘Samen kansen creëren voor versnelde inclusie’ 20 februari 2020

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Regiobijeenkomst Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Vernieuwing Nationale Studenten Enquête | ook jouw mening telt!

Hoe werk je naar toegankelijke toetsen in het hoger onderwijs

Gratis training: Leer in 1 uur hoe jij zelfmoord in jouw omgeving kan voorkomen

Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?

Inspiratiedag studentenwelzijn

Symposium duurzame arbeidsparticipatie

Kaart voor begeleiding bij dyscalculie

Kaart voor begeleiding bij autisme

Artikel | Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO

Handreiking voor visitatiecommissies

Handreiking voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap

Handreiking met tips voor docenten

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren, 4 februari 2020

Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt

Verslag landelijk netwerk studentenwelzijn

Ontmoet werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Het verschil tussen zomermaanden en schoolleven

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Windesheim tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+! DOORLOPEND

Verslag bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Meld je aan voor de internationale conferentie van AHEAD!

Open huis ECIO, 2 december 2019

Schaduwrapport Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland

Studentenwelzijn meer als rode draad door het curriculum

Project Dwarsverbinden in de Regio

Dit zijn de winnaars van de ECIO Frank Awards 2019!

ECIO Frank Award: de genomineerden stellen zich voor!

Transgender_ en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie

ECIO Frank Award: de nominaties zijn bekend!

Zwaan kleef aan!

Studentenwelzijnfonds

Studentenorganisatie luidt noodklok over studentenstress

Open Huis ECIO, 2 december 2019

REALISTEN Academie gaat door! Help jij ons Realisten vinden?

Contactpersonen onderwijsinstellingen bij studeren met een functiebeperking

De ECIO Frank Award: de nominaties volgen!

‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar

ECIO trekt aan de bel: stevigere en integrale aanpak nodig voor studenten met extra ondersteuningsvraag

Terugblik Regiobijeenkomsten ‘Borgen kwaliteit studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn’

NHL Stenden en Hogeschool Utrecht over de intentieverklaring VN-verdrag

Erasmus Universiteit tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Werk productiever door minder energie goed te benutten

Update FNO’s nieuwe programma van en voor jongeren met een chronische aandoening

Staatssecretaris pleit voor 113-telefoonnummer

Netwerk toegankelijk toetsen en examineren | ho en mbo

Kaart voor begeleiding bij dyslexie

Netwerkbijeenkomst v(s)o-hbo 26 september 2019

Partime stage lopen met een functiebeperking

Kamerbrief over profileringsfonds hoger onderwijs

Re-integratie:hoe verder? Na een revalidatietraject weer het studentenleven op te pakken.

Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo

Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag

Studiedag Samen op verkenning: kennis en handvatten t.b.v. studentenwelzijn

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Studietoeslag voor student met medische beperking wordt overal € 300 per maand

Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

Verslag Landelijk Netwerk Studentenwelzijn 20 juni 2019

Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar 2019

Tweede Kamer neemt maatregelen om studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken

Artikel | Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

Studie en mantelzorg is uitdaging voor student én voor de instelling

Behoefte aan een onafhankelijk expertisepunt studeren met een ondersteuningsvraag mbo

Hogeschool Windesheim Zwolle steekt extra geld in betere begeleiding studenten

Film laat zien hoe dat werkt in je hoofd: autisme

Artikel in blad HO management over flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs

Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

ECIO brieft leden Tweede Kamer over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Motie één aanspreekpunt voor zorgvragen aangenomen

Stilstaan om verder te komen: hoe om te gaan met plotselinge onverwachte studievertraging

Onderzoek: groot aandeel lenende studenten ervaart prestatiedruk en psychische klachten door leenstelsel

Solliciteren met ASS

Aandacht voor studentenwelzijn!

Studievertraging: zo erg is het helemaal niet

Checklist Informatievoorziening Studeren met een ondersteuningsvraag

Duurzaam naar werk

Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt

H.K.H. Prinses Laurentien pleit voor inclusief hoger onderwijs op congres ECIO

Ervaringen van studerende mantelzorgers

Digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering

Handreiking doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking

Kaart voor begeleiding bij AD(H)D

VN-Proof Onderwijs – Wat moet je als student weten?

VN-Proof onderwijs – Wat moet je weten als onderwijsinstelling?

10 voor passend onderwijs

Studieproces in kaart voor professionals

Studieproces in kaart voor studenten

Quickscan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen

Goed voor studenten zorgen = kennis borgen