Regiobijeenkomst

25 maart 2020

Regiobijeenkomsten: Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Nieuws

Topic: Informatievoorziening

Regiobijeenkomst

Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Agenda

Regiobijeenkomst

Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Agenda

Regiobijeenkomst

01 november 2019

Terugblik Regiobijeenkomsten ‘Borgen kwaliteit studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn’

Nieuws

Topic: Studentenwelzijn

Eciofoto

18 juli 2019

Netwerken en ontmoeten

Pagina

Eciofoto

18 juli 2019

Expertise vergroten

Pagina