24 juni 2020

Brief aan Tweede Kamer | Trek lessen uit de crisis voor ho-studenten met een beperking!

Nieuws

Topic: Digitaal toegankelijk

15 mei 2020

Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren extra belemmeringen door coronacrisis

Nieuws

Topic: Onderzoek

Student

06 december 2019

Studentenwelzijn meer als rode draad door het curriculum

Publicaties

Topic: Studentenwelzijn

Opinieartikel2

20 april 2020

Opinie | Maak het afstandsonderwijs ook inclusief

Publicaties

Opinieartikel

20 april 2020

Opinie | Coronacrisis biedt kansen voor de toegankelijkheid van het onderwijs

Publicaties

Topics: Informatievoorziening, Toegankelijkheid

Eciofoto

23 juli 2019

Onderwijs en arbeidsmarkt

Pagina

Eciofoto

23 juli 2019

Studentenwelzijn

Pagina