Eciofoto

02 oktober 2020

Thema’s inclusief onderwijs

Pagina

Publicatie overgang v(s)o naar mbo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

24 maart 2020

Handreiking | bijdragen aan een succesvolle doorstroom van v(s)o naar mbo voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Publicaties

Topic: mbo

Handreiking doorstroom

01 juni 2018

Handreiking | doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Publicaties

Topics: Informatievoorziening, mbo, Onderwijs en arbeidsmarkt

Eciofoto

29 oktober 2019

Instroom

Pagina

Eciofoto

23 juli 2019

Informatievoorziening

Pagina