leren zonder belemmering

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo. Zodat ook studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. En kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Onderwijs voor iedereen dus. Zonder belemmeringen. Neem contact op als je vragen hebt over inclusief onderwijs en studentenwelzijn.

Schaduwrapport Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland

Studiemiddag Studeren met dyslexie en dyscalculie

Contactpersonen onderwijsinstellingen bij studeren met een functiebeperking

Ontwikkeling van een inclusief studieklimaat

Voor studenten en medewerkers

Oplossingen voor toetsing, digitalisering en infrastructuur

Bijdragen aan duurzame inzetbaarheid

Bijdragen aan gemeenschapsvorming