leren zonder belemmering

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo. Zodat ook studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. En kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. Onderwijs voor iedereen dus. Zonder belemmeringen. Neem contact op als je vragen hebt over inclusief onderwijs en studentenwelzijn.

Hoe beperken we voor studenten zoveel mogelijk de nadelige effecten van de coronamaatregelen?

Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+! DOORLOPEND

Handreiking | Toolkit voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

Ontwikkeling van een inclusief studieklimaat

Voor studenten en medewerkers

Oplossingen voor toetsing, digitalisering en infrastructuur

Bijdragen aan duurzame inzetbaarheid

Bijdragen aan gemeenschapsvorming